صفحه شخصی محمد برزی کار   
 
نام و نام خانوادگی: محمد برزی کار
استان: خوزستان
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: دو
تاریخ عضویت:  1397/02/26
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
0   نظر / همه نظرات